Redined desenvolveu un sistema de autoarquivo para o persoal docente e investigador.

  • O método proposto é a inclusión de dominios específicos (unex.es, madrid.org, uniovi.es, etc.) que se irán habilitando paulatinamente (segundo a dispoñibilidade de cada CC.AA). O usuario proporcionará a súa dirección de correo que deberá pertencer aos dominios permitidos. O sistema devolveralle un mensaxe coa ligazón de acceso ao formulario de envío.
  • O formulario de envío é unha versión simplificada do formulario xeral de DSpace, con campos para a descrición xeral do obxecto, dos autores, aceptación de termos de uso do repositorio e subida de ficheiro(s).
  • Cada dominio (unha comunidade autónoma podería ter varios, se así o desexa), pode realizar envíos ás coleccións que determine a propia comunidade autónoma (Innovacións/Investigacións/Recursos). O administrador correspondente xestionará devanditos envíos, validándoos se cumpren os parámetros de aceptación de Redined, complementando metadatos, enriquecendo o obxecto, movendo o obxecto á colección destino, etc.

Quen pode facer envíos?

Na actualidade, unicamente o persoal docente e investigador dos distintos niveis educativos da Comunidade Autónoma de Extremadura. Só serán, pois, válidas as contas de correo electrónico pertencentes aos dominios @juntaex.es, @unex.es e @edu.juntaex.es

Se necesita máis información póñase en contacto con:

Myriam García Sánchez

Responsable de Redined en Extremadura

redined@juntaex.es

teléfono: 924006714