Què és REDINED?

REDINED és una xarxa d'informació educativa que recull investigacions, innovacions i recursos produïts a l'Estat espanyol.

L’objectiu fonamental de REDINED és compilar la documentació educativa de l'Estat per tal de facilitar-ne la conservació, difusió i ús.

Des de la seva creació el 1985, recopila milers de referències bibliogràfiques i documents a text complet.

Pel seu volum documental, REDINED és un instrument imprescindible per a la formació inicial i l'actualització contínua del professorat i de gran valor per als investigadors, alumnes i administradors de l'Educació.


Què conté REDINED?

REDINED recull una àmplia tipologia documental agrupada en cinc col•leccions:

  • Investigacions: inclou investigacions educatives com ara tesis doctorals, tesines, treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, etc. produïts per les universitats espanyoles.
  • Innovacions: ofereix projectes d'innovació educativa i renovació pedagògica i altres materials no publicats.
  • Recursos: agrupa materials molt variats com per exemple guies o manuals, actes de congressos, monografies, obres de referència, material didàctic i altres documents relacionats amb la pràctica docent.
  • Analítiques: inclou articles de revistes, capítols de llibres i ponències.
  • Revistes indexades: conté les revistes analitzades en REDINED. Estan presents les revistes educatives comercialitzades en un major impacte científic i altres produïdes per institucions com ara universitats, centres de professorat, fundacions, etc.

Qui fa REDINED?

REDINED es creà el 1985 com a projecte col•laboratiu. En són membres titulars el Ministeri d'Educació i Formació Professional, a través de la Subdirecció General d'Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, juntament amb les conselleries i departaments d'educació de les comunitats autònomes que han signat el conveni d'adhesió al projecte.