Show simple item record

dc.contributor.authorVeloz Ortiz, Jorge Fernando
dc.contributor.authorVeloz Ortiz, Luis Efrén
dc.contributor.authorRodríguez Moreno, Iovanna Alejandra
dc.contributor.authorGonzález García, Fermín María
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationp. 168spa
dc.identifier.issn1989- 0966spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/97962
dc.description.abstractActualment hi ha una gran quantitat de treballs relacionats amb nous models i estils d'aprenentatge i instrucció matemàtica. En el cas de l'àrea que abasta la instrucció matemàtica aplicada, hi ha menys informació d'èxit i treball sobre aquest tema. Això ocorre en l'assignatura Teoria d'Autòmats (TA) que s'imparteix en el quart semestre a la carrera d'Enginyeria en Computació de l’ESIME - Culhuacan, de l’IPN de Mèxic. A causa de la seva naturalesa, la TA presenta dificultats en la comprensió dels conceptes i aplicacions pel que fa a l'alumne, de manera que consideram que mitjançant l'estratègia d'ensenyament amb mapes conceptuals, desenvolupats per J. Novak, hi haurà un resultat favorable en dinamisme, comprensió i un aprenentatge significatiu a llarg termini que proporcionarà elements sòlids per a assignatures consegüents. Es presenta la proposta elaborada pels professors que imparteixen l'assignatura i exercicis desenvolupats per 83 alumnes.spa
dc.description.abstractActualmente existen una cantidad muy basta de trabajos relacionados con nuevos modelos y estilos de aprendizaje e instrucción matemática. En el caso del área que abarca la instrucción matemática – aplicada, existe menos información de éxito y trabajo al respecto. Esto ocurre en la asignatura de Teoría de Autómatas (TA) que se imparte en 4º semestre en la carrera de Ingeniería en Computación de la ESIME – Culhuacan del IPN México. Debido a su naturaleza la TA, presenta dificultades en la comprensión de los conceptos y aplicaciones por parte del alumno, por lo que, consideramos que mediante la estrategia de enseñanza utilizando mapas conceptuales desarrollados por J. Novak, discurrimos que habrá un resultado favorable en dinamismo, comprensión y un aprendizaje significativo a largo plazo que le proporcione elementos sólidos para asignaturas consecuentes. Se presenta la propuesta elaborada por profesores que imparten la asignatura y ejercicios desarrollados por 83 alumnos.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofIN : revista electrònica d'investigació i innovació educativa i socioeducativa. 2011, Vol. III, n. 1 ; p. 161-168spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectaprendizajespa
dc.subjectmétodo de enseñanzaspa
dc.subjectmatemáticasspa
dc.subjectproceso de aprendizajespa
dc.subject.othermapa conceptualspa
dc.titleAplicando mapas conceptuales en teoria de autómatas para evaluar aprendizaje significativospa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Superiorspa
dc.title.journalIN : revista electrònica d'investigació i innovació educativa i socioeducativaspa


Files in this item

    Show simple item record