Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorEtxague Goia, Itxaro
dc.contributor.authorAltuna Urdin, Jon
dc.contributor.authorLareki Arcos, Arkaitz
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationp. 107-112spa
dc.identifier.issn0214-9753spa
dc.identifier.urihttps://ojs.ehu.eus/index.php/Tantak/article/view/22255/20812spa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11162/262352
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionTítulo, resumen y palabras clave, en euskera y en inglésspa
dc.description.abstractInformazio eta Komunikazio Teknologien eskuragarritasunak zein erabilera anitzak komunikatzeko modu berriak ekarri ditu egungo jendartera. Teknologia digitalek, ordea, espazio segurua eta aberatsa izan behar dute parekoekin harremantzeko eta norbanakoaren ikaskuntza eta garapen prozesuan aurrera jarraitzeko. Gurasoei zuzendutako hezkuntza esku-hartze bat ebaluatu eta aztertzen da. Aurrera eramandako esku-hartze horren xedea teknologia digitalen erabilera arduratsua lantzea da eta, horretarako, breakout edu jarduera erabili da. Guztira, bi ikastetxetako 37 gurasok parte hartu dute. Emaitzen artean gurasoek jarduerari buruz egindako balorazio positiboa nabarmentzen da, batez ere saioan izandako eztabaida giro aberasgarria eta proposaturiko ariketaren lankidetza izaera.spa
dc.description.abstractTanto la disponibilidad como el uso múltiple de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han traído a la sociedad nuevas formas de comunicación. Las tecnologías digitales, sin embargo, deben ser un espacio seguro y rico para relacionarse con sus iguales y seguir avanzando en el proceso de aprendizaje y desarrollo individual. Se evalúa y analiza una intervención educativa dirigida a los padres para trabajar el uso responsable de las tecnologías digitales, utilizando para ello la actividad breakout edu. En los resultados destaca la valoración positiva de la actividad por parte de los padres, sobre todo el enriquecedor ambiente de debate que se vivió en la sesión y el carácter colaborativo del ejercicio propuesto.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isoeusspa
dc.relation.ispartofTantak. 2021, n. 33 ; p. 79-112spa
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0spa
dc.subjectenseñanza primariaspa
dc.subjectenseñanza secundariaspa
dc.subjectnuevas tecnologíasspa
dc.subjecteducación de los padresspa
dc.subjectresponsabilidad de los padresspa
dc.subjectuso didáctico del ordenadorspa
dc.subjectprevenciónspa
dc.titleBreakout edu jardueraren erabilera gurasoei zuzendutako formakuntza saioetan : esku-hartze baten ebaluazioaeus
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.audienceFamiliasspa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Primariaspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.title.journalTantakspa
dc.identifier.doi10.1387/tantak.22255spa


Ficheros en el ítem

    Mostrar el registro sencillo del ítem