Show simple item record

dc.contributor.authorValero de Vicente, María
dc.contributor.authorMascaró Juan, Aina
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationp. 249spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://diari.uib.cat/digitalAssets/461/461361_anuari_educacio769_2017.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/147613
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractLes escoles estrangeres són un fenomen íntimament relacionat amb el caràcter internacional de l'educació i la població que viu a les Illes Balears. En base a això, es pretén conèixer l'evolució i les característiques de les escoles estrangeres, en general i, de forma més específica, les de les Illes Balears. En total, en aquestes illes hi ha catorze centres registrats per la Conselleria d'Educació i Universitat: dotze a Mallorca i dos a Eivissa. Quatre d'aquests centres (Eurocampus, Lycée Français, Morna International College i Collège Français d'Eivissa) han col·laborat facilitant informació sobre les seves característiques a partir d'entrevistes telefòniques. Aquestes escoles estan dissenyades d’acord amb l'estructura dels models d'ensenyança del país corresponent, encara que els continguts estan adaptats als àmbits nacional i local. La característica principal és la seva aposta pel bilingüisme com a vehicle d’aprenentatge i la possibilitat d’homologar els títols entre els respectius països i el sistema educatiu espanyol. A partir d’aquest estudi s’observa la falta d’informació per avaluar la situació de les escoles estrangeres a les Illes Balears. Se suggereix que és necessari generar estratègies per recollir informació i analitzar les implicacions educatives que tenen aquests centres en el sistema d’ensenyança nacional i local.spa
dc.description.abstractLas escuelas extranjeras son un fenómeno íntimamente relacionado con el carácter internacional de la educación y la población que vive en las Islas Baleares. En base a esto, se pretende conocer la evolución y las características de las escuelas extranjeras, en general y, de forma más específica, las de las Islas Baleares. En total, en dichas islas hay catorce centros registrados por la Consejería de Educación y Universidad: doce en Mallorca y dos en Ibiza. Cuatro de estos centros (Eurocampus, Lycée Français, Morna International College y Collège Français d’Ibiza) han colaborado facilitando información acerca de sus características a partir de entrevistas telefónicas. Estas escuelas están diseñadas basándose en la estructura de los modelos de enseñanza del país correspondiente, aunque los contenidos están adaptados a los ámbitos nacional y local. La característica principal es su apuesta por el bilingüismo como vehículo de aprendizaje y la posibilidad de homologar los títulos entre los respectivos países y el sistema educativo español. A partir de este estudio se observa la falta de información para evaluar la situación de las escuelas extranjeras en las Islas Baleares. Se sugiere que es necesario generar estrategias para recoger información y analizar las implicaciones educativas que tienen estos centros en el sistema de enseñanza nacional y local.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. 2017 ; p. 238-249spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectescuela extranjeraspa
dc.subjecteducación internacionalspa
dc.subjectbilingüismospa
dc.subjectevaluaciónspa
dc.subjectentrevistaspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.titleCentres estrangers a les Illes Balearscat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceUsuarios en generalspa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Infantilspa
dc.educationLevelEducación Primariaspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record